Hva er gestaltterapi?


Gestaltterapi ble etablert i Tyskland for nesten hundre år siden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i den vestlige verden.

Da gestaltterapien ble utviklet på 1940-tallet, av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog, poet og samfunnskritiker Poul Goodman, var det som et alternativ til psykoanalysen. Gestaltterapien var og er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi. Den representerte et skifte fra den hermeneutiske (fortolkende) tilnærmingen til psykiske lidelser, til en erfaringsbasert og estetisk tilnærming (læren om sansene) som bevisstgjør og støtter samvær og selvregulering slik det faktisk utspiller seg i relasjon og situasjon.

Vårt utgangspunkt er at vi mennesker har en enorm kreativitet og kan tilpasse seg nesten hva som helst for å overleve de utfordringene vi møter gjennom livet.

Men denne tilpasningsevnen kan være et tveegget sverd. De egenskapene som hjalp deg gjennom en vanskelig barndom, et samlivsbrudd eller en livskrise, kan hindre deg i å leve et godt og fullverdig liv i dag. 
 
Som gestaltterapeut tror jeg at endring vil oppstå av seg selv når du forstår mer av hvem du er og hva du trenger.

Min metode er å møte deg uten å tolke eller dømme. Jeg tilbyr et trygt miljø der du kan utforske både fortid og nåtid, og jeg kan gi deg den støtten du trenger for å forstå mer av hva som hindrer deg i å leve godt
.

 

Hvordan gjør vi gestaltterapi?


I gestaltterapi tenker vi at din kropp rommer all kunnskap og alle minner du har samlet gjennom livet. I vanskelige perioder undertrykker vi ofte de vonde følelsene, og kan miste kontakten med hva vi faktisk føler.
Vi blir opptatt av hvordan vi
skal eller bør være, istedenfor å kjenne etter hvordan vi egentlig har det.

Når du lærer deg å lytte til det kroppen forteller kan du få ny innsikt og nye erfaringer.
Paradoksalt nok, skjer ofte endring når vi først bekrefter og aksepterer hvordan vi faktisk lever.

I gestaltterapi utforsker vi sammen hvordan du reagerer i ulike situasjoner – bevisst eller ubevisst – og i hvilken grad disse reaksjonene styres av forestillinger og følelser du har med deg i bagasjen fra tidligere. 

Jeg bruker først og fremst samtale, men avhengig av hva du er fortrolig med kan vi prøve ut ulike metoder som:
  • Utforskning av drømmer
  • Oppmerksomhetstrening
  • Ulike kreative utrykk som for eksempel tegning
Hvis du vil lese mer om hva gestaltterapi er og hvordan vi jobber så anbefaler jeg å gå inn på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) eller på gestalt.no

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Hvis du ikke vil akseptere vår bruk av cookies så kan du endre innstillingene i nettleseren din.